Mgr. Emil Šulc, LL.M.

Úradný prekladateľ

slovenčina angličtina

Skalica | Bratislava

Prekladám vaše dokumenty odborne, spoľahlivo a precízne.

3

Úradný preklad

Na čo slúži úradný preklad?

Pri použití zahraničných listín na slovenských úradoch sa v drvivej väčšine prípadov vyžaduje ich preklad. Aby sa adresát mohol spoľahnúť na to, že preklad zodpovedá originálnemu textu, vyžadujú sa tzv. úradné (niekedy aj súdne) preklady, ktoré vyhotovujú výhradne prekladatelia licencovaní Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Úradné preklady majú špecifickú formu a sú opatrené okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom, čím sa zabezpečuje ich autenticita.

Ako prekladateľ licencovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky som oprávnený vyhotovovať tzv. úradné preklady medzi slovenským a anglickým jazykom. Vďaka právnickému vzdelaniu a advokátskej licencii sa špecializujem na preklad dokumentov úradného charakteru a okrem jazykovej stránky dbám aj na právne špecifiká predkladaných listín.

Príklady úradných prekladov

Úradný preklad cudzojazyčného dokumentu sa vyžaduje napríklad na

 • zaznamenávanie matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine (narodenie – rodný list, svadba – sobášny list, úmrtie – úmrtný list)
 • preukazovanie dosiahnutého vzdelania (maturitné vysvedčenie, výučný list, diplom)
 • preukazovanie bezúhonnosti (výpis z registra trestov)
 • podnikanie (výpis z obchodného registra, osvedčenie o živnostenskom oprávnení)
 • výkon rozhodnutí a rozsudkov (rozvod, adopcia).

  Mám záujem o úradný preklad. Aké sú ďalšie kroky?

  1. Prvý kontakt

  Pošlite mi scan celého originálneho dokumentu, ktorého preklad potrebujete. Uveďte prosím, do kedy preklad potrebujete a v akej veci bude použitý.

  2. Príprava ponuky

  V závislosti od rozsahu a vlastností prekladu pripravím cenovú ponuku.

  3. Potvrdenie ponuky

  Po potvrdení cenovej ponuky a navrhovaného termínu dodania vypracujem preklad.

  4. Odovzdanie originálneho dokumentu

  Úradný preklad pozostáva z originálneho dokumentu pevne spojeného s prekladom. Originál mi môžete odovzdať buď osobne, alebo zaslať poštou.

  5. Kompletizácia prekladu a dodanie

  Hotový preklad vám odovzdám osobne alebo zašlem poštou.

  6. Fakturácia a úhrada

  Spolu s prekladom vám elektronicky vystavím vyúčtovanie a faktúru. Úhrada faktúry je možná prevodom alebo v hotovosti.

  Cenník

  Výška a splatnosť odmeny sa s každým klientom dohodne individuálne v závislosti od  rozsahu, náročnosti a/alebo iných vlastností prekladu. Vo všeobecnosti sa odmena pohybuje od 25 € za normostranu prekladu. Predpokladaná výška odmeny bude súčasťou ponuky pred vypracovaním prekladu.

  Kontaktný formulár


   Odoslaním formulára súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov

   Mobil

   +421 908 956 822

   E-mail

   info@emilsulc.com

   Sídlo

   Vinohradnícka 1953/11

   909 01 Skalica

   Preberanie dokumentov a osobné stretnutia po predchádzajúcom dohovore v Skalici a Bratislave.

   Mgr. Emil Šulc, LL.M.

    

   Úradný prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo: 971424, jazykové kombinácie slovenský jazyk – anglický jazyk.

   Mgr. Emil Šulc, LL.M., advokát, so sídlom kancelárie Vinohradnícka 1953/11, 909 01 Skalica, zapísaný v zozname advokátov vedený Slovenskou advokátskou komorou, evidenčné číslo X, oprávnený poskytovať právne služby v zmysle Zákona o advokácii.